Կայուն զարգացման կատարողական

Մենք զեկուցում ենք կայուն զարգացման մեր կատարողականի և առաջընթացի մասին հենանիշներից և մեր ստանձնած հանձնառություններից ելնելով։

Entering the growth era report |"Մուտք աճի դարաշրջան" զեկույց

Կայուն զարգացման մասին հաշվետվություն

Մեր բոլոր գործառնությունների ժամանակ մենք ակտիվորեն ներգրավում ենք կայուն զարգացման ամենաժամանակակից չափանիշները մեր բիզնես գործընթացներում՝ հետևելով միջազգային չափանիշներին և մեթոդաբանություններին:

Մենք ամբողջական հաշվետվություններ և այլ հաշվետվողական փաստաթղթեր ենք ներկայացնում, քանի որ թափանցիկությունը, վստահությունը և հուսալիությունը կարևոր են մեզ համար: Կարող եք  խմբի մակարդակով  մեր ներկայացված տարեկան հաշվետվություններից  մի քանիսին ծանոթանալ Խմբի Հաշվետվություններ հատվածում: