Հովանավորություն

Հովանավորություն

Մեր սոցիալական պատասխանատվության ռազմավարության համաձայն մենք Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիայում օժանդակում ենք այն միջոցառումներին և նախաձեռնություններին, որոնք առնչվում են շրջակա միջավայրի պահպանությանը, երիտասարդների զարգացմանը և օգտակար են տեղի համայնքների համար:

Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիայում մեր հովանավորչական գործունեությունը համապատասխանում է մեր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) ռազմավարությանը: Ամեն տարի մենք կորպորատիվ հովանավորության հարյուրավոր հայտեր ենք ստանում: Խնդրում ենք դիմել միայն, եթե հովանավորության Ձեր առաջարկը հստակ համապատասխանում է «Կորպորատիվ ներդրումների մեր քաղաքականության» բոլոր չափորոշիչներին:

Հովանավորության և նվիրատվությունների համար մենք առաջնահերթությունը տալիս ենք՝

  • շրջակա միջավայրի պաշտպանության ծրագրերին (օրինակ՝ աղբի տեսակավորմանը, աղբի վերամշակմանը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը, կլիմայի պահպանությանը),
  • համայնքի բարեկեցության ծրագրերին,
  • երիտասարդների զարգացմանը և կրթությանը:

Դուք կարող եք դիմել հովանավորության համար բացառապես ստորև բերված ձևը ներբեռնելու և լրացնելու միջոցով: Պարտադիր է լրացնել բոլոր տողերը: Չմոռանա՛ք նշել, թե ինչպես է Ձեր նախագիծը/միջոցառումը համապատասխանում մեր ընկերության ԿՍՊ ռազմավարությանը: 

 

2016թ Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիան միացավ նախագծին, որը նպատակ ունի զարգացնել ստորգետնյա ջրերի արդյունավետ կառավարմանն ուղղված քաղաքականության ու տեխնիկական լուծումների մշակմանը 2016թ Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիան միացավ նախագծին, որը նպատակ ունի զարգացնել ստորգետնյա ջրերի արդյունավետ կառավարմանն ուղղված քաղաքականության ու տեխնիկական լուծումների մշակմանը 2016թ Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիան միացավ նախագծին, որը նպատակ ունի զարգացնել ստորգետնյա ջրերի արդյունավետ կառավարմանն ուղղված քաղաքականության ու տեխնիկական լուծումների մշակմանը

Ուզու՞մ եք դիմել հովանավորության համար, լրացրե՛ք ստորև բերված դիմումը:

Share