Համայնք

Համայնք

Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ն համայնքի ակտիվ անդամ է բոլոր այն 28 երկրներում, որտեղ այն գործունեություն է ծավալում:

Որպես համայնքի ակտիվ անդամ մենք լիովին ներգրավված ենք մեր տեղական համայնքների կյանքում:

Կյանքի որակի բարելավումը  և տեղական համայնքներում ներդրումը մեր ընկերության սոցիալական պատասխանատվության առանցքային հարցերից է:  Մեր հիմնական բիզնես գործունեությունը մեզ օգնում է նոր և գրավիչ աշխատատեղեր  ստեղծել տեղի աշխատուժի համար, վճարել հարկերը, ինչը նպաստում է տեղի տնտեսությանը և տեղի այն համայնքային նախագծերին, որոնք  գործ ունեն բնապահպանական և սոցիալական հարցերի հետ: Մենք գործակցում ենք շահակիցների և տեղի համայնքների հետ  տարբեր խնդիրների արձագանքելու համար  և նպաստում նրանց կայուն զարգացմանը:

Մեր համայնքային ներդրումների ծրագիրը կենտրոնանում է ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման և բնապահպանական նախաձեռնությունների, համայնքի բարեկեցության և երիտասարդների զարգացման վրա:

 

var_8121 var_8121

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում

Որպես ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման  մեր ռազմավարության մի մաս մենք գործակցում ենք կառավարական և հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ ջրային ռեսուրսների կայուն զարգացող կառավարմանը և ջրօգտագործողների կայուն զարգացող պրակտիկաներին սատարելու համար: 

Մենք օժանդակել և մասնակցել ենք ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման տարբեր նախաձեռնությունների, այդ թվում՝ «Կարևոր  է ամեն կաթիլը» նախագծին, որը նպատակ ուներ պահպանել Աղստև գետի ավազանը, ինչպես նաև՝ ԳԱՏՈ նախաձեռնությանը Հայանիստ համայնքում։

Մենք աջակցում ենք այն կրթական ծրագրերը, որոնք նպաստում են երիտասարդների զարգացմանը Մենք աջակցում ենք այն կրթական ծրագրերը, որոնք նպաստում են երիտասարդների զարգացմանը Մենք աջակցում ենք այն կրթական ծրագրերը, որոնք նպաստում են երիտասարդների զարգացմանը

Երիտասարդների զարգացում

Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ի շուկաներում երիտասարդների շրջանում գործազրկությունը շարունակում է մնալ որպես նշանակալից մարտահրավեր: Հայաստանում մենք առաջարկում ենք պրակտիկա ձեռք բերելու հնարավորություն: Ներկայումս մենք կրթական ծրագրեր ենք մշակում որպեսզի քիչ առավելություններ ունեցող  երիտասարդներին տանք հնարավորություններ՝ սովորեցնելով կյանքի և բիզնես հմտություններ:

var_8196 var_8196

Մեր կորպորատիվ կամավորական ծրագիրը

Երբ ցանկանում եք աշխարհը փոխել դեպի լավը, սկսե՛ք Ձեզանից: Մենք մեր մարդկանց հնարավորություն ենք տալիս օգնել նրանց, ովքեր դրա կարիքը ամենաշատը ունեն։ Մենք խրախուսում ենք մեր աշխատակիցներին իրենց ժամանակը տրամադրել այն բաներին, որոնք ոգեշնչում են ավելի լավ ապագայի համար:

Մենք համաձայնագիր ունենք «Օրրան» հասարակական կազմակերպության հետ, որը մեր եռանդուն աշխատակիցների համար հնարավորություններ է ստեղծում կամավոր հիմունքներով օգնել Օրրանի կենտրոնների երեխաներին դասապատրաստման ծրագրերում:  Ծրագրի շրջանակներում մեր աշխատակիցները նաև ներգրավված են մշակութային  և արտադասարանային գործունեության մեջ:

 

dg0370 dg0370

Ակտիվ կենսակերպ

Մենք համագործակցել ենք Երևանի Street Workout-ի (փողոցային մարզումներ) հետ «Եղի՛ր ակտիվ, եղի՛ր առողջ» ծրագրի շրջանակներում  և «Վերադարձ Հայաստանի» հետ՝ «Կոկա-Կոլա Երևան կիսամարաթոնի» շրջանակներում: Մի քանի տարի մենք կազմակերպել ենք Կոկա- Կոլայի  գավաթի ֆուտբոլի առաջնություններ տեղի դպրոցների համար՝ համագործակցելով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ:

Share

Հաճախ տրվող հարցեր

Այստեղ կարող եք տեսնել Կոկա-Կոլա Ընկերության, Կոկա-Կոլա-ի բաղադրիչների, պատմության, կայուն զարգացման, որակի, աշխատանքի հնարավորությունների վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցերը և դրանց պատասխանները։