Կայունության մեր մոտեցումը

Մենք հետևողականորեն աշխատում ենք մեր բիզնեսի յուրաքանչյուր ոլորտում կորպորատիվ պատասխանատվության և կայուն զարգացման մոտեցումներ ինտեգրել:

Կորպորատիվ պատասխանատվությունը և կայուն զարգացումը Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ի մշակույթի անբաժանելի մասն են կազմում: Դրանով են պայմանավորված մեր որոշումները և երկարաժամկետ ներդրումները, որոնք ապահովում են մեր կողմից մնայուն արժեքների ձևավորումը:

Մեր բիզնես ռազմավարությունը ձևավորվել է արժեքների ստեղծման և դրանցով մեր բոլոր շահակիցների՝ սպառողների, հաճախորդների համայնքերի, աշխատակիցների և բաժնետերերի հետ կիսվելու հիմնարար սկզբունքի հիման վրա:

Մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ՝ հայտնաբերելու համար մեր բիզնեսին վերաբերող նշանակալից հարցերը: Կայուն զարգացման վերաբերյալ մեր հանձնառությունները ձևավորվում են մեր նյութական հարցերը մեր ռազմավարական առաջնահերթությունների հետ կապակցելուց:

Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ի կայուն զարգացման մոտեցման հիմքում ընկած ռազմավարական նպատակներն են՝

  • շրջակա միջավայրի վրա մեր ազդեցության նվազեցումը
  • մեր համայնքներին աջակցությունը
Fish farms pump water back to community | Ձկնաբուծարանները ջուրը ետ են մղում համայնք
2016թ Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիա ընկերությունը միացավ ԱՄՆՄԶԳ-ին և ՀՀ ԲՆապահպանության նախարարությանը Հայանիստ համայնքում բնական ռեսուրսների կառավարումը բարելավելու և ստորգետնյա ջրերի օգտագործումը կրճատելու համար:

Շրջակա միջավայր

Մենք նվազեցնում ենք շրջակա միջավայրի վրա մեր ազդեցությունը ամբողջ արժեշղթայում՝ նպատակահարմարության դեպքում կիրառելով հատուկ թիրախներ, որոնք նպատակաուղղված են՝

  • ջրի, էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը և առաջացած թափոնները կրճատելուն
  • ջերմոցային գազերի մեր արտանետումները արմատապես կրճատելուն  
  • փաթեթավորման կատարելագործմանը, վերականգնման և վերամշակման ավելացմանը, աղբանոցներում թափոնների կրճատմանը
  • աղբյուրների կայուն զարգացմանը

Ավելին շրջակա միջավայրի մասին

Coca-Cola HBC Armenia children singing | Օրրանի երեխաները երգում են

Համայնքներ

Մենք աջակցում ենք մեր համայնքներին՝

  • ստեղծելով դրական սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն այնտեղ, որտեղ մենք բիզնես գործունեություն ենք ծավալում
  • օժանդակելով համայնքի ջրային ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի արդյունավետ կառավարման ծրագրերին
  • կիրառելով ստաժավորման ծրագրեր և երիտասարդների զբաղվածության հարցը լուծելու նպատակով գործակցելով կրթական հիմնարկների հետ
  • արտակարգ իրավիճակների դեմ միջոցների տրամադրման հարցում գործակցելով միջազգային կազմակերպությունների հետ:

Ավելին մեր համայնքների հետ աշխատելու վերաբերյալ

Ի վերջո կայուն զարգացման մեր մոտեցումը վերածվում է հատուկ հանձնառությունների, որոնք մենք նպատակ ունենք իրագործել մինչև 2020թ կամ ավելի շուտ:

Մեր համայնքների մոտ վստահություն ձևավորելու համար մենք Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ում կարևորում ենք կառավարման համակողմանի  շրջանակի դերը, որը նվազեցնում է ռիսկն ամբողջ արժեշղթայում: Նպատակահարմարության դեպքում այն օգտվում է Կոկա-Կոլա համակարգի մասը լինելու հանգամանքից:

Մենք հանձն ենք առել ապահովել ուժեղ կորպորատիվ կառավարում և առաջնորդություն, իչպես նաև՝ մեր բացահայտումների ժամանակ թափանցիկություն: Մենք կանոնավոր կերպով զեկուցում ենք մեր հավակնոտ ռազմավարությունների և երկարաժամկետ թիրախային նպատակների մասով մեր առաջընթացի մասին: