Մատակարարման շղթայի մասին համառոտ

Կապակցված գործընթաց՝ պլանավորումից մինչև արտադրություն և լոգիստիկա:

Մեր արտադրանքը Հայաստանում ամենուրեք ճանաչված է և հասանելի է երկրի ամեն մի անկյունում:

Մատակարարման շղթայի գործառույթը ներառում է այն բիզնես գործընթացները, որոնք պատասխանատու են արտադրանքը գործարաններից սպառողներին առաքելու համար, այդ թվում  նաև՝  արտադրությունը և արտահանումը պլանավորելու, գնման, պատրաստման և նախագծման, մատակարարման շղթայի ծառայությունների և կայունության համար:

Մենք բոլորս հանձն ենք առել մեր սպառողներին տրամադրել համապատասխանաբար բարձր որակի արտադրանք՝ միաժամանակ նվազեցնելով  մեր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա ամբողջ արժեշղթայում՝ սկսած հումքի հայթայթումից  և վերջնական արտադրանքի պատրաստումից  մինչև այն մեր հաճախորդներին բաժանելը:

Արտադրության և արտահանման պլանավորում

Արտադրության պլանավորումը հումքի և բաղադրամասերի  հասանելիության մեջ հավաստիացումն է, նվազագույն կորուստներով և մեր արտադրական գծի առավելագույն կիրառմամբ արտադրության կազմակերպումը, ինչպես նաև՝ արտադրանքի պաշարների օպտիմալ պահպանման իրականացումը:

Ներմուծման պլանավորումը իրենից ներկայացնում է մեզ անհրաժեշտ ներմուծված ապրանքների անխափան մատակարարման ապահովում մեզ համար: 

Գնում

Գնումների մեր թիմը  օժանդակում է բիզնեսին՝  հավաստիանալով, որ բոլոր գնումները կատարվում են  գնի տեսակետից ամենաարդյունավետ եղանակով և կիրառելով  բարձր որակի նյութեր, և որ դրանք առաքվում են պլանավորված ժամկետներում:

Մատակարարման շղթայի ծառայություններ

Ի լրումն  շշալցման և որակի նկատմամբ վերահսկողությանը  մենք համակարգում ենք նաև տարբեր այլ կարևոր ոլորտներ՝ սկսած արտադրության պլանավորումից մինչև մեր արտադրանքի առաքումը սպառողներին: Մեր պահեստը, բաշխման և հաճախորդների լոգսիտիկայի թիմերը աշխատում են միասին՝  ավարտուն արտադրանքը ժամանակին  և ամբողջությամբ ողջ Հայաստանի տարածքում պահեստավորելու, տեղափոխելու և առաքելու համար:

Սառը ըմպելիքներիսարքավորումների բաժինը հետևում է, որ սպառողները, որտեղ էլ լինեն, ստանան զովացնող արտադրանք՝ ապահովելով մեր զովացնող և թարմացնող  սարքավորումների որակը հաճախորդների վաճառքի կետերում: 

Բիզնես լուծումների  և համակարգերի բաժինը պատասխանատու է  մեր ընդհանուր մատակարարման շղթայի համակարգի  հարթ գործունեության համար՝ համաշխարհային լավագույն պրակտիկայից վերցված համակարգեր  և լուծումներ կիրառելու միջոցով:

Coca-Cola red truck | Կոկա-Կոլա կարմիր բեռնատար

Ենթակառուցվածքի օպտիմալացում

Մեր թողած հետքը մեզ կոչ է անում մշտապես օպտիմալացնել  մեր գործառնական  ենթակառուցվածքը:  Մենք փորձում ենք այն դարձնել առավել եկամտաբեր և այնպիսի  նորարական  տեխնոլոգիաներով  հագեցած, ինչպիսին է «Ճանապարհ դեպի շուկա» տեխնոլոգիան՝    հաճախորդների և մատակարարների հետ համատեղ նախագծերը կառավարելու  և մեր առաքման ցանցը օպտիմալացնելու միջոցով:   

Coca-Cola HBC Armenia Supply chain manager Arsen Vahanyan | Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիայի մատակարարման շղթայի սպասարկման տնօրեն Արսեն Վահանյան
Մենք առաքում ենք մեր արտադրանքն ամբողջ երկրով մեկ՝ ապահովելով, որ Հայաստանի ցանկացած քաղաքում կամ գյուղում կարողանաք վայելել Ձեր սիրելի ըմպելիքը։ Արսեն Վահանյան, Մատակարարման շղթայի տնօրեն, Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիա

Կենտրոնացումը որակի վրա

Մեր  սեփական բիզնեսում  մենք ձևավորել ենք այնպիսի մշակույթ, որտեղ ամբողջ կազմակերպությունում որակն առանցքային արժեք է:  Մենք վերահաստատել ենք մեր անհանդուրժողականությունը չափանիշների չպահպանման հարցում և կիրառել ենք հասունության շարունակական չափման համակարգ, որը մեզ թույլ կտա որակի և սննդի անվտանգության վրա կենտրոնացած մեր մշակույթը հաջորդ մակարդակ տեղափոխ:

Սույն մոտեցումը տարածվում է նաև մեր մատակարարների վրա: Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ն իր մատակարարներից պահանջում է ձեռք բերել հետևյալ ստանդարտների համար սերտիֆիկացում՝ ISO 9001 (որակ), ISO 14001 (շրջակա միջավայր)  և ՄԱԱԳՀ 18001 (առողջություն և անվտանգություն): Բաղադրամասերի  և փաթեթավորման մատակարարները  նույնպես պետք է սերտիֆիկացվեն Սննդամթերքի  անվտանգության  գլոբալ նախաձեռնության որոշակի, օրինակ՝  FSSC 22000 մասով:

Մեզ մոտ որակի հետ կապված հարցերի առաջացման դեպքերը կրճատելու համար գործում են խիստ գործընթացներ: Սակայն, երբ  դրանք այնուամենայնիվ ի հայտ են գալիս, գործի են դրվում ուժեղ գործընթացներ և համակարգեր, որպեսզի կարողանանք արագ և արդյունավետ կառավարել դրանք՝ երաշխավորելով, որ մեր հաճախորդները և սպառողները վստահ լինեն մեր արտադրանքի վրա: