Եվրոպական բիզնես ասոցիացիան Հայաստանում եվրոպական բիզնեսների ձայնն է։

Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիան Հայաստանում  Եվրոպական բիզնես ասոցիացիայի (ԵԲԱ) անդամն է:  ԵԲԱ-ն օժանդակում է Հայաստանի Եվրոպական բիզնես համայնքներին՝  հեշտացնելով Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև  ինտեգրումը և համագործակցությունը, ինչպես նաև՝ բարելավում է  բիզնես միջավայրը՝ խրախուսելով արտասահմանյան ներդրումները և կատարելագործելով օրենսդրական դա