Ամչամը երկրի առաջատար բիզնես ասոցիացիան է, որ ունի բիզնեսի բոլոր ոլորտներից մոտ 100 անդամ:

Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիան Հայաստանում  Ամերիկայի առևտրի պալատի (Ամչամի) և նրա Գործադիր տնօրենների խորհրդի անդամն է:  

Ամչամը Հայաստանում շարունակաբար գործել է  սկսած 2000թ: Ամչամը Հայաստանում իր անդամների բիզնես շահերն է ներկայացնում Հայաստանի կառավարությանը, միջազգային կազմակերպություններին և ավելի լայն բիզնես համայնքներին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝  հարկային օրենսդրությունը և մաքսային վարչարարությունը: