Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի Արմենիայի կողմից պատրաստված այս զեկույցն ընդգծում է Ընկերության կողմից վարած արդյունաբերական, սոցիո-տնտեսական և բնապահպանական ծրագրերն ու դրանց ձեռքբերումները, որոնք էլ իրենց հերթին ձևավորում են Ընկերության կայուն զարգացման ռազմավարությունը։