Որպես ԽԱԵԳՄ-ի անդամ մենք հետևում ենք վերջինիս հանձնառություններին հանրային կրթության, առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական ակտիվության ծրագրերի, սպառողների տեղեկատվության, գովազդի և կոմերցիոն հաղորդակցության, գիտական հետազոտությունների, գովազդային ակցիաների և ընտրության հարցում: