Մենք սահմանել ենք մեր հարկային քաղաքականության գլխավոր սկզբունքները՝ թե ինչպես պետք է վարվենք և ինչպես պետք է կառավարենք մեր գործընթացները: