Կոկա-Կոլա ՀԲՔ «Մարդու իրավունքների քաղաքականությունը» ներկայացված է ստորև:

  • Մարդու իրավունքների հարգումը էական է Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ի և այն համայնքների կայուն զարգացման համար, որտեղ մենք գործում ենք: Մեր Ընկերությունում մենք հանձն ենք առել ապահովել մարդկանց նկատմամբ արժանապատիվ և հարգալից վերաբերմունքի դրսևորումը: 
  • Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ի Մարդկային ռեսուրսների քաղաքականությունը առաջնորդվում է մարդկային ռեսուրսների միջազգային սկզբունքներով, որոնք ներառված են Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության Աշխատանքի վայրում հիմնարար սկզբունքների և իրավունքների հռչակագրում,  Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլոբալ պայմանագրում և Միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների բնագավառում ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորող սկզբունքներում:  
  • Մարդու իրավունքների քաղաքականությունը վերաբերում է Կոկա-Կոլա ՀԲՔ-ին, վերջինիս սեփականությունը հանդիսացող իրավաբանական անձանց,  իրավաբանական անձանց, որոնցում վերջինս տնօրինում է տոկոսների մեծամասնությունը և այն միջոցներին, որոնք վերջինս կառավարում է:  Ընկերությունը հանձն է առել  պահպանել սույն Քաղաքականության սկզբունքները: Մատակարարներին ուղղորդող մեր սկզբունքները վերաբերում են մեր մատակարարներին և համապատասխանեցված են սույն Քաղաքականության  ակնկալիքներին և հանձնառություններին: