Անտոպարկի անվտանգության մեր քաղաքականությունը ներկայացված է ստորև։ Այն տնօրինվում և հաստատվում է Տնօրենների խորհրդի Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հանձնաժողովի կողմից: