Մեր մոտեցումը կաշառակերության նկատմամբ պարզ է` մենք ցուցաբերում ենք զրոյական հանդուրժողականություն դրա նկատմամբ:

Կաշառակերության դեմ Քաղաքականությունը և Համապատասխանության Ձեռնարկը սահմանում է Ընկերության քաղաքականության պահանջները և ընթացակարգերը և ապահովում է կաշառքի և կաշառակերության դեմ հարաբերություններում կիրառվող օրենքների հետ համապատասխանությունը: